Baderegler for WaterWalker

Vigtigt!
I forbindelse med et træningsforløb er det vigtigt, at man er opmærksom på om hunden responderer som forventet.
Hvis der kommer hævelser, smerte eller lignende skal man tage kontakt til den dyrlæge som har kendskab til hunden.   

- Træning/genoptræning udføres normalt af en Veterinærsygeplejerske.
- Løbebåndets kontrolpanel må kun betjenes af Dyrehospitalets personale.
- Dyrehospitalets personale kan til hver en tid afbryde et træningsforløb, hvis det skønnes at forsættelse vil være til gene for hunden.

Hundene:
Skal være raske og må ikke være i løbetid eller vise tegn på hjerte- kredsløbsproblemer, luftvejslidelser, mave- tarmlidelser, øjenbetændelse, friske muskel- og ledskader, febertilstande eller ømheder i bugen.
(Dyrehospitalets personale kan kræve en dyrlægeundersøgelse / - attest før træningen.)

Må ikke have fået mad 3 timer før træningen.

Skal være luftet umiddelbart inden træningen.

Skal skylles af ejeren og hvis det er nødvendigt vaskes før træningen.

Hvis hunden vaskes, skal al shampoo skylles grundigt af, før hunden går ind i tanken.

Må gerne medbringe legetøj som kan anspore dem under træningen.

Ejerne skal:
Stå foran bassinet og holde hunden i snor under træningen.

Forsøge at opmuntre, anspore og rose hunden under træningen.

Bevare roen hvis hunden viser tegn på frygt.

HVIS HUNDEN TØMMER SIG (OPKAST ELLER AFFØRING) I VANDET, SKAL ALT VAND SKYLLES UD I KLOAKKEN.  DETTE BEVIRKER AT SYSTEMET SKAL REETABLERES MED FRISK VAND, HVILKET TAGER MINIMUM EN ½ TIME. DYREHOSPITALET VIL DERFOR I SÅDANNE TILFÆLDE BEREGNE SIG ET EKSTRA GEBYR UD OVER DAGENS KLIP. GEBYRET ER KR. 175,-. Bemærk, at der ikke kan anvendes klippekort hertil!