Genoptræning
Genoptræning hjælper, ligesom hos mennesker, hunde med at genvinde optimal førlighed efter skader og operationer eller ved kroniske lidelser i bevægeapparatet.

Det bedste udbytte af operationen får patienten hvis der bagefter arbejdes ihærdigt med genoptræningen.

Umiddelbart efter operationen vil det opererede væv ikke være stærkt nok til at kunne klare træningen i WaterWalkeren, derfor vil man ofte lave et genoptræningsprogram der passer til den enkelte hund. Her kombinerer man massage, fysioterapeutiske øvelser elektronisk muskel- og nervestimulation, varme- og kolde omslag samt korte gåture i starten med den senere træning i vand.

Når hunden er klar til at starte i WaterWalkeren, vil ejeren ofte opleve hurtig fremgang, men et genoptræningsforløb strækker sig ofte over en længere periode. Brug af WaterWalker er optimalt ved genoptræning, da modstanden fra vandet styrker muskulaturen samtidig med at opdriften forhindrer unødig belastning. Da personalet kan styre hastighed og vandstand, kan hele forløbet planlægges så intensiteten langsomt øges i takt med hundens fremskridt. Det er meget vigtigt at man ikke presser hunden, og at man har tålmodighed, da det er forskelligt fra hund til hund, hvor meget træning der skal til, før bevægelsesmønstret igen er optimalt.
 
Ved opstarten vurderes hundens bevægelser, tidligere journal og nuværende tilstand før genoptræningsforløbet planlægges. Derefter er der mulighed for at få udarbejdet et program med øvelser, der kan laves hjemme.